Phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy giảm tới 50%

Giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy vừa mới được Bộ Tài Chính ban hành. Theo Thông tư 112/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, nhiều mức thu phí sẽ được điều chỉnh giảm.

Giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy vừa mới được Bộ Tài Chính ban hành.

Theo Thông tư 112/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, nhiều mức thu phí sẽ được điều chỉnh giảm.

Theo Thông tư 112, mức phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy được giảm tới 50%, từ mức 800.000 đồng/kg xuống còn 400.000 đồng/kg, phí kiểm định mặt nạ phòng độc giảm xuống còn 400.000 đồng/bộ.

Phí kiểm định cửa chống cháy từ mức 700.000 đồng/bộ giảm xuống còn 500.000 đồng/bộ; phí kiểm định vật liệu chống cháy từ 700.000 đồng/m2 giảm xuống còn 400.000 đồng/m2…, phí kiểm định quần áo chữa cháy còn 300.000 đồng/bộ

Cụ thể, mức phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *