Bộ trang phục chữa cháy theo TT48 – Có tem kiểm định

Liên hệ: 0906 800 001

Bộ sản phẩm gồm:
Áo chữa cháy (mẫu số 01).
Quần chữa cháy (mẫu số 02).
Mũ chữa cháy (mẫu số 03).
Ủng chữa cháy (mẫu số 04).
Găng tay chữa cháy (mẫu số 05).
Khẩu trang chữa cháy (mẫu số 06).