Đầu báo khói, nhiệt kết hợp DC-9101E

Liên hệ: 0906 800 001