Đầu phun King DN15 68 độ hướng xuống

Liên hệ: 0906 800 001