FNX-20T Bình AEROSOL khí chữa cháy, loại 20 gam, chữa cháy cấp A,B,C (BTA-bóng nhiệt kích hoạt)

Liên hệ: 0906 800 001

Type: FirePro Xtinguish™