Rìu phá dỡ cứu nạn

Liên hệ: 0906 800 001

MÔ TẢ
Rìu phá dỡ cứu nạn dài 90cm có móc nhọn phía trên, rìu phá vỡ kính cứu nạn thoát hiểm chất lượng