Kìm cộng lực PCCC TT 150

Liên hệ: 0906 800 001

Kìm cộng lực phá dỡ PCCC thiết bị phát dỡ/cắt phục vụ thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Bắt buộc trang bị dành cho lực lượng PC&CC cơ sở theo thông tư 150/2020/TT-BCA.